<div id="gygiu"></div>

  <menuitem id="gygiu"><dfn id="gygiu"><menu id="gygiu"></menu></dfn></menuitem>

 • <tbody id="gygiu"></tbody>

  Μετ?βαση στο περιεχ?μενο

  Λιπαντικ? γρ?σα

  Τα γρ?σα λ?πανση? ε?ναι βαρι? λιπαντικ? αποτ4ελο?μενα απ? ?να λ?δι β?ση? ?να ειδικ? επιλεγμ?νο πυκνωτικ?. Για την α?ξηση ορισμ?νων ιδιοτ?των, στα λιπαντικ? γρ?σα προστ?θενται πρ?σθετα. Τα λιπαντικ? γρ?σα ε?ναι δομικ? στοιχε?α, ειδικ? ?ταν χρησιμοποιο?νται ω? λιπαντικ? μακρ?? διαρκε?α? για μ?νιμη λ?πανση. Στην ισορροπημ?νη και πλ?ρη σειρ? λιπαντικ?ν γρ?σων τη? FUCHS θα βρε?τε τι? ιδανικ?? τεχνικ?? και οικονομικ?? λ?σει? για ?ναν τερ?στιο αριθμ? εφαρμογ?ν ?που απαιτε?ται λιπαντικ? γρ?σο.

  Max execution time: 240